Algemene Voorwaarden

  • Alle geoffreerde prijzen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen, en ** genoemden in de offerte zijn uitsluitend  op basis van nacalculatie.
  • Alle genoemde prijzen zijn per dag, voor langere huur perioden gelden andere prijzen.
  • Alle prijzen zijn gebaseerd op levering tot aan de deur.
  • Opbouw en/of klaarzetten en afbouw/ opruimen van materialen en huur goederen worden op basis van uurtarief op nacalculatie aan u doorberekend.
  • Alle prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten tenzij anders vermeld, met uitzondering voor linnen ook bij niet goed gereinigde artikelen worden deze kosten doorberekend.
  • De verhuurder dient het gehuurde zelf te controleren, en reclamaties direct te melden.
  • Huur goederen die niet of beschadigd retour komen zijn voor rekening van de huurder.
  • Op het moment dat het gehuurde bij ons  binnen  komt worden deze geteld, deze telling is bindend.
  • Voor huur of levering van bepaalde goederen is een geldige legitimatie verplicht.
  • Bij uitsluitend verzorging van verhuur worden er altijd bezorgkosten berekend.
  • Aansprakelijkheid , de huurder is ten alle tijde aansprakelijk voor schades en schade aan derden bij onzorgvuldig gebruik.
  • Wij handelen volgens de uniforme voorwaarden Horeca Nederland.
  • Betalingen, deze geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of bij aflevering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Wijzigingen in gasten aantallen, dienen minimaal 7 dagen voor aanvang van het evenement aan ons te worden door gegeven, anders zijn wij genoodzaakt het geoffreerde aantal te berekenen.
  • Partyservice Freerk Albertema, mag u een voorschotnota doen toekomen bij grote evenementen dit natuurlijk in overleg met de opdrachtgever.
  • Bij bestellingen buiten Peize onder de €125,00 worden bezorgkosten berekend.
Winkelwagen